• QUẦN ARIMI 7957 K1 VN

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: QUẦN ARIMI 7957 K1 VN

  Kích thước: 28(50-55kg) – 29(55-60kg) – 30(60-65kg) – 31(65-70kg) – 32(70-75kg) – 33(75-80kg) – 34(80-85kg)

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  505.000 1.010.000 

  QUẦN ARIMI 7957 K1 VN

  505.000 1.010.000 
 • QUẦN ÂU DIOR 8109 K1 VN

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: QUẦN ÂU DIOR 8109 K1 VN

  Kích thước: 28(50-55kg) – 29(55-60kg) – 30(60-65kg) – 31(65-70kg) – 32(70-75kg) – 33(75-80kg) – 34(80-85kg)

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  360.000 720.000 

  QUẦN ÂU DIOR 8109 K1 VN

  360.000 720.000 
 • Quần DG D20 xanh

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: Quần DG D20 xanh

  Kích thước: 44(50-55kg) – 46(55-60kg) – 48(60-65kg) – 50(65-70kg) – 52(70-75kg) – 54(75-80kg)

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  600.000 1.200.000 

  Quần DG D20 xanh

  600.000 1.200.000 
 • Quần DG Xanh

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: Quần DG Xanh

  Kích thước: 44(50-55kg) – 46(55-60kg) – 48(60-65kg) – 50(65-70kg) – 52(70-75kg)

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  600.000 1.200.000 

  Quần DG Xanh

  600.000 1.200.000 
 • QUÂN GIÓ LEOWE

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: QUÂN GIÓ LEOWE

  Kích thước: S(50-55kg) – M(55-60kg) – L(60-65kg) – XL(65-70kg) – XXL(70-75kg)

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  410.000 820.000 

  QUÂN GIÓ LEOWE

  410.000 820.000 
 • QUẦN GIÓ PRADA

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: QUẦN GIÓ PRADA

  Kích thước: S(50-55kg) – M(55-60kg) – L(60-65kg) – XL(65-70kg) – XXL(70-75kg)

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  410.000 820.000 

  QUẦN GIÓ PRADA

  410.000 820.000 
 • QUẦN GUCCI 8363 K1 VN

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: QUẦN GUCCI 8363 K1 VN

  Kích thước: 28(50-55kg) – 29(55-60kg) – 30(60-65kg) – 31(65-70kg) – 32(70-75kg) – 33(75-80kg) – 34(80-85kg)

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  470.000 940.000 

  QUẦN GUCCI 8363 K1 VN

  470.000 940.000 
 • QUẦN JEAN 5542

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: QUẦN JEAN 5542

  Xám – 30

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  360.000 720.000 

  QUẦN JEAN 5542

  360.000 720.000 
 • Quần Jean HM

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: Quần Jean HM

  màu: Xanh

  Kích thước: 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34
  ? 0962.569.158

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  505.000 1.010.000 

  Quần Jean HM

  505.000 1.010.000 
 • QUẦN JEAN LV

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: QUẦN JEAN LV

  Xanh – 30

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  360.000 720.000 

  QUẦN JEAN LV

  360.000 720.000 
 • QUẦN JEAN PRADA 5139

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: QUẦN JEAN PRADA 5139

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  360.000 720.000 

  QUẦN JEAN PRADA 5139

  360.000 720.000 
 • QUẦN NỈ ADIAS XUÔNG

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: QUẦN NỈ ADIAS XUÔNG

  Kích thước: S(50-55kg) – M(55-60kg) – L(60-65kg) – XL(65-70kg) – XXL(70-75kg)

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  170.000 340.000 

  QUẦN NỈ ADIAS XUÔNG

  170.000 340.000