• ÁO SƠ MI AMIRI

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: Áo Sơ Mi AMIRI

  Màu: Đỏ

  Kích thước: 38
  ? 0962.569.158

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  460.000 920.000 

  ÁO SƠ MI AMIRI

  460.000 920.000 
 • ÁO Sơ MI NEIL BARRETT TAY ĐEN

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: ÁO NỈ MCQ

  màu: Trắng

  Kích thước: 38 (50-60kg) – 39(60-70kg) – 40(70-80kg) – 41(80-90kg) – 42(90-100kg) – 43(100-110kg) – 44(110-120kg) – 45(120-130kg)

  ? 0962.569.158

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  468.000 936.000 

  ÁO Sơ MI NEIL BARRETT TAY ĐEN

  468.000 936.000 
 • ÁO Sơ Mi RẰN RI PHỐI TAY PHỐI ĐEN

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: ÁO Sơ Mi RẰN RI PHỐI TAY PHỐI ĐEN

  màu: Xanh Rêu

  Kích thước: 38 (50-60kg) – 39(60-70kg) – 40(70-80kg) – 41(80-90kg) – 42(90-100kg) – 43(100-110kg) – 44(110-120kg) – 45(120-130kg)

  ? 0962.569.158

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  480.000 960.000 
 • ÁO Sơ Mi SAINT LAURENT VN K7

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: ÁO Sơ Mi SAINT LAURENT VN K7

  Kích thước: 38 – 39 – 40
  ? 0962.569.158

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  495.000 990.000 

  ÁO Sơ Mi SAINT LAURENT VN K7

  495.000 990.000 
 • ÁO Sơ Mi TÚI SỌC ĐỎ-098

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: ÁO SM TÚI SỌC ĐỎ-098

  Kích thước: 37(50-60kg) – 38(60-70kg) – 39(70-80kg) – 40(80-90kg) – 41(90-100kg) – 42(100-110kg) – 43(110-120kg) – 44(120-130kg)

  ? 0962.569.158

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  456.000 912.000 

  ÁO Sơ Mi TÚI SỌC ĐỎ-098

  456.000 912.000 
 • SM BALENCIAGA ĐEN SC CHỮ

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: SM BALENCIAGA ĐEN SC CHỮ

  Kích thước: XS – S – M – L
  ? 0962.569.158

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  528.000 1.056.000 

  SM BALENCIAGA ĐEN SC CHỮ

  528.000 1.056.000 
 • SM BBR KẺ SPF

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: SM BBR KẺ SPF 559,557 T45

  Màu: Xanh

  Kích thước: XL
  ? 0962.569.158

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  360.000 720.000 

  SM BBR KẺ SPF

  360.000 720.000 
 • SM BBR SC CỘC C002

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: SM BBR SC CỘC C002

  Kích thước: XS(50-60kg) – S(60-70kg) – M(70-80kg) – L(80-90kg) – XL(90-100kg) – XXL(100-110kg)

  ? 0962.569.158

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  420.000 840.000 

  SM BBR SC CỘC C002

  420.000 840.000 
 • SM BBR SC CÔC C012

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: SM BBR SC CÔC C012

  Kích thước: XS(50-60kg) – S(60-70kg) – M(70-80kg) – L(80-90kg) – XL(90-100kg) – XXL(100-110kg)

  ? 0962.569.158

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  420.000 840.000 

  SM BBR SC CÔC C012

  420.000 840.000 
 • SM DIOR CỘC HOA T45

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: SM DIOR CỘC HOA T45

  Kích thước: S(50-60kg) – M(60-70kg) – L(70-80kg)

  ? 0962.569.158

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  360.000 720.000 

  SM DIOR CỘC HOA T45

  360.000 720.000 
 • Sơ Mi BBR ĐEN CHECK VÀNG CỘC TAY

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: Sơ Mi BBR ĐEN CHECK VÀNG CỘC TAY

  Kích thước: M(50-60kg) – L(60-70kg) – XL(70-80kg) – XXL(80-90kg)

  ? 0962.569.158

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  408.000 816.000 

  Sơ Mi BBR ĐEN CHECK VÀNG CỘC TAY

  408.000 816.000 
 • Sơ Mi Cộc Tay Đen Check Vàng

  ⚜️Cửa hàng Kensstore ⚜️

  ❣️Thông Tin Sản Phẩm: Sơ Mi Cộc tay Đen Check Vàng

  Kích thước: M
  ? 0962.569.158

  ? Cập nhật mới nhất mẫu mã theo xu hướng thời trang trẻ hiện nay.

  ? Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ thiết bị.

  ? Nhất giá trị.

  ?CS1: 892 Phố ba Huyện – P. KHẮC Niệm – TP. Bắc ninh

  ?CS2: 300 Âu Cơ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh

  360.000 720.000 

  Sơ Mi Cộc Tay Đen Check Vàng

  360.000 720.000